Харламова Наталия

  Harlamova Natalija 

Рига, Латвия 

tzdanoka-assistant@europarl.eu.int 

+32 479592854;

+32 22847912;

 fax: +32 22879912 

Ассистент депутата Европарламента