Zagorovoskaya, Kseniya

 Zagorovska Ksenija

 Riga, Latvia

 [email protected] 

+371 9434161 

Chief editor of the newspaper "Chas"

2023 © www.eursa.org