Sevidova, Natalya

Sevidova Natalja

Riga, Latvia

sevidova@one.lv;

sevidova@fenster.lv

+371 6492360;

+371 7068131 

Deputy chief editor of the newspaper "Vesti Segodnya"